Certificări

Compania Metatools deține certificarea sistemului de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii în muncă, în conformitate cu standardele de referinţă ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

Certificat SR EN ISO 9001:2015

Certificat SR EN ISO 9001:2015

Certificat SR EN ISO 14001:2015

Certificat SR EN ISO 14001:2015

Certificat SR ISO 45001:2018

Certificat SR ISO 45001:2018