Certificări

Compania Metatools deține certificarea sistemului de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii în muncă, în conformitate cu standardele de referinţă ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2008.

Certificat SR EN ISO 9001:2015

Certificat SR EN ISO 9001:2015

Certificat SR EN ISO 14001:2015

Certificat SR EN ISO 14001:2015

Certificat SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)

Certificat SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)