Garanția produselor

Garanția

Ce este garanția?

Garanția acoperă defecțiunile de fabricație sau viciile ascunse ale pieselor/subansamblelor, precum și a erorilor de montaj ale acestora. Garanția nu acoperă uzura normală a mașinii precum nici defectarea acesteia din cauze neimputabile producătorului (transport sau depozitare incorectă, alegere greșită, neutilizarea produsului conform datelor tehnice și/sau a instrucțiunilor de utilizare înscrise în cartea tehnică ce însoțește produsul, utilizarea unor accesorii necorespunzătoare, suprasolicitare peste parametrii indicați, absența întreținerii periodice, utilizarea unor uleiuri sau carburanți necorespunzători).

Reguli de acordare a garanției

Obligațiile clientului:

– Să prezinte în original Certificatul de garanție și copie după Factura de cumpărare pentru produsele achiziționate din România sau Factura de cumpărare pentru produsele achiziționate din străinătate;
– Să dovedească concordanța între datele de identificare ale produselor (cod produs, serie produs) și cele înscrise în Certificatul de garanție;
– Să se prezinte la unitatea service pentru remedierea defecțiunilor, în termenul de garanție înscris în Certificatul de garanție;
– Să asigure pe perioada de garanție integritatea produsului împotriva: lovirii, strivirii, pătrunderii de corpuri străine în produs etc.;
– Să utilizeze surse de alimentare conform datelor tehnice cu respectarea tuturor normelor de protecția muncii;
– Să nu permită demontarea produsului decât în cazul în care aceasta este realizată de către unitatea service autorizată pentru rezolvarea cazurilor de garanție;
– Să asigure întreținerile periodice ale utilajului/produsului;
– Să utilizeze numai piese de schimb originale (perii carbon, filtre de aer, ulei și combustibil, bujii, curele de transmisie, rulmenți, mandrine, cabluri de alimentare etc.);
– Să solicite rezolvarea reparației ca fiind caz de garanție în momentul prezentării pentru remedierea defecțiunii produsului;
– Pentru defecțiunile survenite datorită nerespectării obligațiilor clientului, clientul va suporta atât cheltuielile de constatare, cât și pe cele de înlocuire a pieselor defecte în cazul opțiunii reparării utilajelor.

Obligațiile departamentului Service:

– Să facă constatările necesare obținerii unei evaluări a defectelor semnalate de client într-un timp cât mai scurt;
– Să prezinte clientului cauzele care au dus la defectarea produsului în cauză;
– Să atenționeze clientul pentru eventualele deficiențe în utilizare;
– Pentru defectele de fabricație, înlocuirea pieselor defecte se va face fără costuri suplimentare din partea clientului;
– Să prelungească termenul de garanție cu timpul scurs de la data înregistrării reclamației până la repunerea în stare de funcționare a produsului;
– Să acorde beneficiarului, contra cost, servicii de service post-garanție pentru toată gama de produse comercializate.

Condiții de recepție a produselor în unitatea service

– Produsele se primesc în unitatea service numai după o constatare sumară a defectului semnalat, precum și a întocmirii devizului de recepție de către unitatea service;
– Produsele aflate în garanție trebuie să fie însoțite de Certificatul de garanție. Totodată, clientul este de acord ca verificarea îndeplinirii condițiilor de garanție să fie efectuată de către personalul autorizat din cadrul unității service;
– Nu se acordă garanție în cazul utilizării necorespunzătoare, uzurii normale sau suprasolicitării, de asemenea, consumabilele sau accesoriile (perii, mandrine, adaptoare, cabluri de alimentare, filtre bujii) nu sunt acoperite de garanție. Pentru nelămuriri vă rugăm să consultați lista detaliată a cazurilor care sunt exceptate de la garanție;
– Orice intervenție efectuată de persoane neautorizate conduce la pierderea garanției;
– În cazul în care clientul nu ridică produsul reparat în termen de 15 zile de la data reparării (înștiințării), unitatea service poate recupera piesele înlocuite, clientul suportând valoarea manoperei;
– Daca în termen de 3 luni de la data primirii în service, produsul nu este ridicat, acesta se va considera abandonat;
– Persoana care predă mașinile (utilajele) la service și care semnează comanda de reparație se consideră ca fiind împuternicită de proprietarul acestora pentru a lua decizii referitoare la acceptul sau refuzul reparării mașinilor (utilajelor);
– Devizul estimativ de reparație se va transmite prin fax, sau e-mail urmând ca beneficiarul să-și dea acordul în scris pentru reparația uneltelor;
– Costul devizului estimativ se achită în momentul preluării mașinii în service, în cazul reparării, se va scade valoarea acestuia din manoperă;
– În cazul în care mașinile nu se repară, conform normelor de siguranță și protecția muncii, acestea se vor livra dezasamblate.