S.C. METATOOLS S.R.L. este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 34525.

S.C METATOOLS S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

S.C METATOOLS .S.R.L garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către S.C METATOOLS S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C METATOOLS S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt: reclama, marketing și publicitate precum și servicii de comunicatii electronice. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

* Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnată la adresa de email or.sl1529646308ootat1529646308em@ec1529646308iffo1529646308. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

S.C METATOOLS S.R.L. utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către S.C METATOOLS S.R.L. este periodic analizată în privința securității.

S.C METATOOLS S.R.L. își declină orice raspundere pentru conținutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.

S.C METATOOLS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără nevoie de preaviz.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site www.metatools.ro, cu excepția deținătorului său legal S.C. METATOOLS S.R.L., fără acordul prealabil al S.C. METATOOLS S.R.L. dă dreptul unilateral și neechivoc ca S.C. METATOOLS S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Garantăm securitatea și confidențialitatea datelor transmise prin sistemul informatic.

Furnizarea datelor personale nu implică nici o obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea datelor personale din baza de date.

S.C. METATOOLS S.R.L. va respecta informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu liste de mailing ale clienților săi.

S.C. METATOOLS S.R.L. solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienții săi în scopul finalizării comenzilor cât mai corect și rapid.

Ne rezervăm dreptul de a nu lua în considerare comenzile incomplete sau făcute fără informații de bază ca telefon de contact.

Orice schimbare a acestor reguli de confidențialitate va fi comunicată pe site-ul www.metatools.ro cu cel puțin 10 zile înainte de implementarea lor.

Informațiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidențialitate.