Termeni și condiții

Vă mulțumim pentru vizitarea acestui website.

Website-ul www.metatools.ro este în proprietatea și administrarea companiei Metatools SRL.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor prezentate aici.

Termenii „noi”, „a/al/ai/ale noastră/nostru/noștri/noastre” și „Metatools ” ce apar pe parcursul acestui site se refera la Metatools SRL după cum o cere contextual. „Voi/Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează și/sau folosește acest website.

Politica de confidențialitate a website-ului

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest website.

Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.

Informații despre produse și servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse distribuite în România de către Metatools SRL. Imaginile produselor de pe website sunt cu titlu de prezentare și nu atrag responsabilitatea Metatools SRL. Denumirile comerciale, mărcile și logourile produselor distribuite în România de către Metatools SRL aparțin producătorilor, deținători de drept a mărcilor respective, și sunt utilizate în cadrul site-ului cu acordul acestora.

Metatools SRL își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul website, inclusiv cele referitoare la tehnologii, servicii, produse și preturi, în orice moment, fără ca modificările sa presupună responsabilitatea Metatools SRL sau a angajaților săi.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poșta electronica sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate ca informații confidențiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediați devine proprietatea Metatools SRL și poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poștă. În plus, Metatools SRL este liber sa utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații, garantați totodată ca sunteți proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către Metatools SRL nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nici o alta lege în vigoare. Metatools SRL nu are nici o obligație de a folosi informația primită.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuala din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Metatools SRL sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Aveți dreptul sa parcurgeți acest website, sa reproduceți porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau sa le distribuiți altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate. Nu este permisa reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vânduta sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe acest website vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor Metatools SRL, iar Metatools SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credința și Metatools SRL nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implica susținerea acestora de către Metatools SRL. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

Limitarea responsabilității

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv.

Conținutul site-ului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natura.

Informațiile asupra produselor, serviciilor și preturilor acestora corespund unei definiții valabile la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie sa fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de Metatools SRL.

Responsabilitate legală

Metatools SRL și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legala sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisa de legislația aplicabila, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de posta electronica trimis de dumneavoastră.
Metatools SRL și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Metatools SRL nu va avea nici o responsabilitate legală sau de alta natura pentru nici o pierdere suferita din cauza virusurilor ce va pot afecta computerul sau orice alta proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

În limita maxima prevazută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de Metatools SRL sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Termenii și Condițiile prezentate, precum și orice litigiu în legătura cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și Condiții sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea website-ului se supun dreptului intern roman. Limba în care sunt prezentați Termenii și Condițiile cât și website-ul este limba română. În caz de litigiu, numai instantele românești vor fi considerate competente.

Activități interzise

Este interzisa întreprinderea oricărui act pe care Metatools SRL, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabila acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

  • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauza) cat și a oricărui alt drept legal al persoanei;
  • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Metatools SRL, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație a Metatools SRL;
  • Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietăților Metatools SRL sau proprietăților altor persoane;
  • Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale Metatools SRL sau ale terților.

Actualizarea Termenilor și Condițiilor

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la aceasta notificare legală. Vă rugăm să vizitați aceasta pagina din când în când pentru a va informa asupra acestora și a noilor informații.